Т. Мерди

tm

Tələt Mərdi - Həqq Həqiqət oğlu 1955- ci il sentyabrın 9- da Şamaxı rayonunun Çağan kəndində müəllim ailəsində doğulub. Rəngkarlıq, qrafika, heykəltaraşlıq, ağac üzərində oyma, xalçaçılıq, bədii keramika ilə məşğul olub. Azərbaycanın dağlıq kəndlərini uzun illər səyahət edərək təbiət lövhələri, portretlər, kənd mənzərələri işləyib, çoxlu gündəliklər yazıb. Dəyərli akvarellər, daş və ağac oymalar, xalça zoomorfik qablar hazırlayıb.